Object structure
Title:

Polityka dywidend a jakość wyników finansowych spółek publicznych. Przykład Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Dividend Policy and the Public Companies' Earnings Quality. The Case of Warsaw Stock Exchange

Creator:

Kowerski, Mieczysław

Subject and Keywords:

jakość wyniku finansowego ; trwałość wyniku finansowego ; polityka dywidend ; Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 181, s. 333-348

Abstrakt:

Ocena jakości wyniku finansowego ze względu na jego syntetyczny i jednocześnie decyzyjny charakter sprawia wiele problemów związanych ze sposobem pomiaru, a także określeniem czynników go determinujących. W pracy pokazano, iż na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie jeszcze wyraźniej niż na rozwiniętych rynkach kapitałowych na jakość wyniku finansowego wpływa polityka dywidend spółek. Spółki płacące dywidendy charakteryzują się wyższą jakością wyników finansowych mierzonych ich trwałością niż spółki niepłacące dywidend.

Publisher:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 181 ; Rachunkowość a controlling

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: