Object structure
Title:

Zarządzanie szpitalem w warunkach ograniczenia

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Constraints Management in a Hospital

Creator:

Wawrzyniak, Elżbieta

Subject and Keywords:

strategiczna karta wyników ; mapa strategii ; teoria ograniczeń

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 181, s. 607-616

Abstrakt:

Problem dotyczący zarządzania ograniczonymi zasobami został rozwiązany poprzez modyfikację strategicznej karty wyników. Umożliwiło to znalezienie krytycznych zależności przyczynowo-skutkowych dla modelu ekonometrycznego szpitala. W oparciu o to rozwiązanie zidentyfikowane zostały podstawowe ograniczenia systemu. Wąskie gardło, warunkujące zysk netto, znaleziono w następstwie połączenia teorii ograniczeń z narzędziem informatycznym Solver.

Publisher:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 181 ; Rachunkowość a controlling

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: