Object

Title: Znaczenie badania przychodów i kosztów w sprawozdaniu finansowym w wykrywaniu oszustw księgowych

Title in english:

Research Significance of Revenues and Expenses in a Financial Statement to Detect Accounting Fraud

Creator:

Lew, Agnieszka

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 181, s. 383-391

Abstrakt:

W artykule poruszono problematykę badania przychodów i kosztów w sprawo-zdaniu finansowym przez biegłego rewidenta. Wyjaśniono, jaki obszar jest badany w związku z poszczególnymi pozycjami w rachunku zysków i strat. Omówiono również zagadnienia związane z analizą przychodów i kosztów w przypadku podejrzenia o oszustwo finansowe, podano zakres i okoliczności sprzyjające "kreatywnej rachunkowości", a także wskazano ryzyko wystąpienia oszustwa i zachowanie biegłego rewidenta w przypadku podejrzenia oszustwa lub też wykrycia oszustwa.

Publisher:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:118917

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 181 ; Rachunkowość a controlling

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information