Object

Title: Utrata wartości aktywów w świetle regulacji rachunkowości

Title in english:

Assets Impairment in Accounting Regulations

Creator:

Rówińska, Małgorzata

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 181, s. 502-514

Abstrakt:

Korekty wartości aktywów wynikające z obowiązku aktualizacji mogą dotyczyć odpisów z tytułu utraty wartości albo odpisów z tytułu przeszacowania wartości do poziomu wartości godziwej. Zasady dokonywania korekt wartości oraz ich rodzaj wynikają z przyjętego modelu wyceny danej grupy bilansowej aktywów. Odpisy z tytułu utraty wartości wynikają z zastosowania modelu kosztu historycznego do wyceny bilansowej. Dokonane odpisy utraty wartości stanowią konsekwencję nieplanowanego wcześniej zmniejszenia wartości użytkowej lub handlowej danego składnika aktywów; znajdują odzwierciedlenie w wyniku finansowym jednostki gospodarczej.

Publisher:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:118928

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 181 ; Rachunkowość a controlling

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information