Object structure
Title:

Metoda weryfikacji kosztu netto usług powszechnych jako nieuzasadnionego obciążenia operatora wyznaczonego

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Method of Verification of Net Cost of Universal Services as a Common Unfair Financial Burden on Designated Operator

Creator:

Borowiec, Leszek

Subject and Keywords:

koszt netto usług powszechnych ; nieuzasadnione obciążenie operatora

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 181, s. 44-54

Abstrakt:

Koncepcja kosztu netto usług powszechnych z powodzeniem może niwelować niepożądane skutki interwencjonizmu administracji w funkcjonowanie podmiotów świadczących usługi publiczne. Celem niniejszego opracowania jest zaproponowanie metodologii weryfikacji, czy wyznaczony koszt netto usługi powszechnej stanowi nieuzasadnione obciążenie operatora wyznaczonego. Główną rolę przypisano regulatorowi, który jako podmiot odpowiedzialny za jakość dostarczanych usług na rynek ma decydujące znaczenie dla ustalenia poziomu rozsądnego zysku, który powinien być brany pod uwagę przy ocenie wartości kosztu netto usług powszechnych jako nieuzasadnionego obciążenia operatora. Poziom rozsądnego zysku dla operatora wyznaczonego do świadczenia usług powszechnych należy utożsamiać ze zwrotem na poziomie średnioważonego kosztu kapitału przedsiębiorstwa.

Publisher:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 181 ; Rachunkowość a controlling

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: