Object

Title: Zastosowanie procesu analizy hierarchicznej w wielokryterialnej ocenie projektów

Title in english:

Application of Analytical Hierarchy Process in Multi-Criteria Assessment of Projects

Creator:

Kozarkiewicz, Alina

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 181, s. 349-358

Abstrakt:

Kluczowym problemem controllingu projektów jest właściwy dobór metod oceny i selekcji wariantów projektów. Ze względu na złożoność procesu oceny, w tym różnorodność kryteriów, współcześnie powszechnie wykorzystywanym podejściem jest wielokryterialna ocena bazująca na metodach scoringowych. Oprócz wyboru kryteriów istotny problem takiej oceny stanowi odpowiednia priorytetyzacja. Rozwiązaniem problemu wag kryteriów jest wykorzystanie podejścia opierającego się procesie analizy hierarchicznej (AHP). Celem artykułu jest analiza możliwości wykorzystania metody AHP w controllingu projektów, wskazanie korzyści i ograniczeń w jej zastosowaniu oraz dostępności oprogramowania wspomagającego implementację tej metody.

Publisher:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:118914

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 181 ; Rachunkowość a controlling

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information