Object structure
Title:

Okres prognozy dochodów jako element wyceny przedsiębiorstwa w koncepcji zarządzania ukierunkowanego na maksymalizację jego wartości (Value Based Management)

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The Period of Revenue Forecast as a Part of the Company Valuation in the Value Based Management Concept

Creator:

Pietrzak, Przemysław

Subject and Keywords:

wartość przedsiębiorstwa ; okres prognozy ; zarządzanie ukierunkowane na maksymalizację wartości przedsiębiorstwa

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 181, s. 467-477

Abstrakt:

Przedmiotem opracowania jest przedstawienie wybranych zagadnień dotyczących ustalania okresu prognozy dochodów przedsiębiorstwa w procesie pomiaru jego wartości w ramach koncepcji zarządzania ukierunkowanego na maksymalizację wartości przedsiębiorstwa.

Publisher:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 181 ; Rachunkowość a controlling

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: