Object

Title: Zastosowanie wybranych mierników syntetycznych do porównań poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego w krajach Unii Europejskiej

Title in english:

The Application of Selected Synthetic Measures to Compare the Socio-Economic Development in the Member States of the European Union

Creator:

Kompa, Krzysztof ; Witkowska, Dorota

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 107, s. 71-80

Abstrakt:

Jednym z celów polityki Unii Europejskiej jest, finansowo wspierane z jej budżetu, eliminowanie dysproporcji pomiędzy państwami członkowskimi. Stąd potrzeba ciągłego monitorowania poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego w krajach Wspólnoty. W prezentowanym badaniu zbudowano, adresowane do porównań w ramach UE: syntetyczny taksonomiczny miernik rozwoju SMR (z wzorcem) i wskaźnik względnego poziomu rozwoju BZW (bez wzorca). Wykorzystano 21 zmiennych z 6 grup tematycznych, takich jak: warunki życia ludności, edukacja, opieka medyczna i zdrowie, ochrona środowiska, infrastruktura techniczno-ekonomiczna i społeczeństwo informacyjne. Porównano uzyskane oceny rozwoju z ocenami według wskaźnika HDI. Badania przeprowadzono odnośnie do lat 1990-2006.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:121383

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 107 ; Taksonomia 17 ; Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information