Object structure
Title:

Wykorzystanie metodyki porządkowania liniowego do określania wartości rynkowej nieruchomości

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The Use of Linear Ordering in Determining Market Value of Real Estate

Creator:

Pawlukowicz, Roman

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 107, s. 377-385

Abstrakt:

W artykule przedstawiona jest propozycja nowej niestosowanej obecnie w polskiej praktyce wyceny nieruchomości, a co więcej, niedyskutowanej nawet w literaturze teorii wyceny nieruchomości metody, która w naturalny sposób odwzorowuje zachowanie racjonalnych inwestorów w nieruchomości. Zasadnicze elementy proponowanego sposobu wyceny rynkowej bazują na metodach statystycznej analizy wielowymiarowej z zakresu porządkowania liniowego obiektów opisanych zmiennymi (cechami rynkowymi) mierzonymi tylko na skali porządkowej, opartych na uogólnionej mierze odległości GDM.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 107 ; Taksonomia 17 ; Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: