Object structure
Title:

Eksploracyjna analiza ofert z rynku nieruchomości

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Exploratory Analysis of Sell Offers in Real Estate Market

Creator:

Grabowski, Mariusz ; Lula, Paweł

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 107, s. 368-376

Abstrakt:

Zasadniczym celem pracy jest przedstawienie metody pozyskiwania informacji z nieustrukturyzowanych tekstowych ofert sprzedaży mieszkań. Zrealizowany proces badawczy składał się z następujących etapów: pozyskanie tekstów ofert z branżowego serwisu WWW, pozyskanie informacji za pomocą reguł zdefiniowanych w języku JAPE, przekształcenie pozyskanych zapisów do postaci tabelarycznej, realizacja obliczeń. Uzyskane w ten sposób informacje posłużyły do przeprowadzenia analizy krakowskiego rynku mieszkaniowego w 2009 r.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 107 ; Taksonomia 17 ; Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: