Object structure
Title:

Analiza danych o preferencjach z wykorzystaniem mikroekonometrycznych modeli kategorii nieuporządkowanych i programu R

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Preferences Data Analysis Using Microeconometric Unordered Response Models and R Program

Creator:

Bąk, Andrzej

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 107, s. 231-238

Abstrakt:

Celem artykułu jest wskazanie możliwości wykorzystania wybranych mikroekonometrycznych modeli zmiennych o wartościach nieuporządkowanych w badaniach preferencji konsumentów oraz prezentacja przykładów badań empirycznych. Omówiono wielomianowy, warunkowy oraz mieszany model logitowy i przedstawiono przykłady ich wykorzystania w analizie danych o preferencjach.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 107 ; Taksonomia 17 ; Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: