Object structure
Title:

Rzemiosło w miastach Pomorza Pruskiego w 1779 i 1782 r. : analiza taksonomiczna

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Crafts in the Cities of the Prussian Pomerania in 1779 and 1782 : Taxonomic Analysis

Creator:

Gazińska, Mirosława ; Gaziński, Radosław

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 107, s. 62-70

Abstrakt:

Na podstawie materiału statystycznego zamieszczonego w opisie historyczno-geograficznym Brilggemana wydanym drukiem w Szczecinie w latach 1779 - tom I, 1782 - tom II i 1784 - tom III przeprowadzono analizę struktury rzemiosł w miastach Pomorza Pruskiego w 1779 i 1782 r. Materiał źródłowy stanowiły informacje dotyczące liczby rzemieślników w 84 profesjach rzemieślniczych dla 16 miast Pomorza Przedniego oraz 39 miast Pomorza Tylnego. Badania po pierwsze ukazały strukturę rzemiosł w miastach Pomorza Pruskiego, po drugie zaś wskazały grupy miast o podobnej strukturze rzemiosł.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 107 ; Taksonomia 17 ; Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: