Object structure
Title:

Prognozowanie odchodzenia do konkurencji klientów telefonii komórkowej

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Predicting Churn in the Mobile Telecommunication Sector

Creator:

Owczarczuk, Marcin

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 107, s. 544-551

Abstrakt:

Celem tego artykułu jest analiza możliwości wykorzystania modeli ekonometrycznych zbudowanych z wykorzystaniem uogólnionych estymatorów maximum score (maksymalizacji wyniku) do prognozowania odchodzenia do konkurencji klientów telefonii komórkowej. Z naszego badania wynika, że wykorzystanie maximum score daje modele o dokładniejszych prognozach oraz bardziej stabilne w czasie niż drzewa klasyfikacyjne oraz o znacznie prostszej strukturze niż modele regresji logistycznej. W analizie wykorzystano dane pochodzące od jednego z operatorów telefonii komórkowej w Polsce.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 107 ; Taksonomia 17 ; Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: