Object structure
Title:

Klasyfikacja nieruchomości metodą k-najbliższych sąsiadów

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The Classification of Properties Using k-NN Method

Creator:

Bartłomowicz, Tomasz

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 107, s. 395-404

Abstrakt:

W artykule przedstawiona została idea klasyfikacji nieruchomości za pomocą metody k-najbliższych sąsiadów w celu doboru nieruchomości podobnych, tj. nieruchomości znajdujących się z nieruchomością porównywaną w tej samej klasie. W praktyce rynku nieruchomości może to umożliwiać zastosowanie metody k-najbliższych sąsiadów jako narzędzia filtrowania zbioru ofert biura pośrednictwa w obrocie nieruchomościami lub metody klasyfikacji nieruchomości celem ustalenia klasy nieruchomości podobnych na potrzeby wyceny nieruchomości. Uzupełnieniem prezentacji możliwych zastosowań metody jest prognozowanie metodą k-najbliższych sąsiadów atrakcyjności oferty sprzedaży nieruchomości.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 107 ; Taksonomia 17 ; Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: