Object structure
Title:

Metody porządkowania liniowego w analizie rynku otwartych funduszy emerytalnych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Synthetic Measures in Analysis of Open Pension Funds Market

Creator:

Mazur-Dudzińska, Agnieszka

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 107, s. 535-543

Abstrakt:

W pracy przedstawiono wyniki porządkowania obiektów, którymi są otwarte fundusze emerytalne, przy wykorzystaniu syntetycznego miernika rozwoju, uogólnionej miary rozwoju oraz wskaźnika względnego poziomu rozwoju. Jako zmienne diagnostyczne zastosowano wybrane mierniki efektywności działalności OFE (m.in. stopę zwrotu, wartość jednostki rozrachunkowej, wskaźniki finansowe wyznaczone na podstawie wybranych pozycji bilansów oraz rachunków zysków i strat) oraz pozostałe dane, dotyczące funkcjonowania OFE, do których należą m.in. liczba członków oraz średnia składka.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 107 ; Taksonomia 17 ; Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: