Object structure
Title:

O zastosowaniu metody rekurencyjnego podziału w analizie przeżycia

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

On the Use of Recursive Partitioning Method in Survival Analysis

Creator:

Misztal, Małgorzata

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 107, s. 423-431

Abstrakt:

Analiza przeżycia obejmuje metody analizy danych, w których badaną zmienną jest czas do pojawienia się danego zdarzenia (czas przeżycia). Do najpopularniejszych metod analizy czasów przeżycia należą krzywe przeżycia Kaplana-Meicra oraz model proporcjonalnego hazardu Coksa. Alternatywą dla tych metod może być metoda rekurencyjnego podziału. W artykule przedstawiono wyniki zastosowania pojedynczych i zagregowanych modeli drzew przeżycia (survival trees) do analizy czasów przeżycia pacjentów ze schorzeniami kardiologicznymi oraz przybliżono możliwości wykonywania niezbędnych obliczeń z wykorzystaniem środowiska R.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 107 ; Taksonomia 17 ; Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: