Object structure
Title:

Identyfikacja stopnia zagrożenia ubóstwem w ujęciu wielowymiarowym

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

A Multidimensional Approach to Identification of Poverty

Creator:

Dudek, Hanna ; Landmesser, Joanna

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 107, s. 144-152

Abstrakt:

Celem pracy była analiza wielowymiarowego ubóstwa polskich gospodarstw domowych. Podstawę prezentowanych wyników stanowiły dane z badań budżetów gospodarstw domowych realizowanych przez GUS w 2006 r. W pracy zastosowano podejście oparte na teorii zbiorów rozmytych, umożliwiające określenie stopnia zagrożenia przynależnością do sfery ubóstwa bez konieczności wyznaczania granicy ubóstwa. W efekcie wyznaczono syntetyczny miernik o wartościach z przedziału [0,1], określający przynależność analizowanych gospodarstw domowych do sfery ubóstwa. W celu wyjaśnienia kształtowanie się wartości tego miernika zastosowano model.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 107 ; Taksonomia 17 ; Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: