Object

Title: Dyskryminacja za pomocą modelu reguł łączonych

Title in english:

Discrimination Using Rule Ensembles

Creator:

Kubus, Mariusz

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 107, s. 415-422

Abstrakt:

Podejście wielomodelowe okazało się jednym z najskuteczniejszych narzędzi dyskryminacji. Friedman i Popescu [2005] zaproponowali wykorzystanie w charakterze funkcji bazowych reguły klasyfikacji postaci "jeśli koniunkcja warunków, to klasa". Metoda zaimplementowana w algorytmie RuleFit łączy idee podejścia wielomodelowego, indukcji reguł oraz regularyzowanej regresji liniowej. Celem artykułu jest zweryfikowanie jakości klasyfikacji na danych rzeczywistych oraz zbadanie wybranych własności algorytmu RuleFit.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:121492

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 107 ; Taksonomia 17 ; Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information