Object

Title: Badanie odporności metody HINoV na błędnie zadaną liczbę skupień w zbiorze danych

Title in english:

Investigating the Robustness of HINoV to Wrongly Predetermined Number of Clusters

Creator:

Korzeniewski, Jerzy

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 107, s. 432-438

Abstrakt:

Metoda HINoV służąca do wybierania zmiennych w analizie skupień jest popularna i jest jedną z najlepszych [Steinley, Brusco 2008]. Nieznana jest jednak efektywność tej metody wtedy, gdy liczba skupień w zbiorze danych jest błędnie zadana. Taka sytuacja jest powszechna, gdyż indeksy wyznaczające liczbę skupień mają na ogół charakter optymalizacyjny dla przyjętej metody grupowania i popełniają dość duże błędy. W artykule zbadana jest odporność metody na kilku tysiącach zbiorów danych wygenerowanych w postaci mieszanin rozkładów normalnych. Dobór liczb skupień, liczby zmiennych istotnych i maskujących, stopnia zachodzenia skupień na siebie, rozkładów zmiennych maskujących jest taki sam jak w eksperymencie symulacyjnym Steinleya i Brusco [2008].

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:121494

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 107 ; Taksonomia 17 ; Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information