Object structure
Title:

Klasyfikacja spektralna z wykorzystaniem odległości GDM

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Spectral Clustering with the Use of GDM Distance

Creator:

Walesiak, Marek ; Dudek, Andrzej

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 107, s. 161-171

Abstrakt:

W artykule zaproponowano modyfikację metody klasyfikacji spektralnej. W tym celu w procedurze tej metody (zob. [Ng, Jordan, Weiss 2002]) przy wyznaczaniu macierzy podobieństwa (affinity matrix) w konstrukcji estymatora jądrowego zastosowano odległość GDM1 przy klasyfikacji danych metrycznych oraz GDM2 przy klasyfikacji danych porządkowych. Ponadto przetestowano przydatność metod klasyfikacji spektralnej (w tym metody z odległością GDM) w porównaniu z klasycznymi metodami analizy skupień dla wygenerowanych danych o znanej strukturze klas, wykorzystując do oceny zgodności wyników klasyfikacji skorygowany indeks Randa (zob. [Hubert, Arabie 1985]).

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 107 ; Taksonomia 17 ; Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: