Object structure
Title:

Wielowymiarowa analiza potrzeb informacyjnych pracobiorców na przykładzie podlaskiego rynku pracy

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Multidimensional Analysis of Requirement of Information Subject of Podlasie Labour Market

Creator:

Dębkowska, Katarzyna

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 107, s. 508-516

Abstrakt:

Celem artykułu jest dokonanie analizy porównawczej potrzeb informacyjnych mieszkańców województwa podlaskiego dotyczących rynku pracy. Ze względu na wielokryterialny charakter badań zostały wykorzystane metody wielowymiarowej analizy porównawczej, takie jak analiza skupień i analiza korespondencji.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 107 ; Taksonomia 17 ; Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: