Object structure
Title:

Ocena wpływu parametrów sterujących procesem samouczenia się sieci GNG na ich zdolność do separowania skupień

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The Assessment of Influence of Parameters Controlling the Self-Learning Process of GNG Network on Its Ability to Separate Clusters

Creator:

Najman, Krzysztof

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 107, s. 296-304

Abstrakt:

Celem prezentowanych badań jest ocena wpływu wartości parametrów sterujących procesem samouczenia się sieci GNG na jakość uzyskanej klasyfikacji, szczegół w sytuacji, gdy skupienia są słabo separowalne. Prezentowane badania opisują teoretyczny wpływ poszczególnych parametrów sterujących algorytmem GNG na strukturę i zdolność rozwiązywania problemów przez sieć. Zaprezentowano także wyniki badań symulacyjne potwierdzających tezę, że optymalny wybór parametrów sterujących pozwala znacznie zwiększyć zdolność sieci GNG do poprawnej identyfikacji skupień.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 107 ; Taksonomia 17 ; Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: