Object

Title: Analiza komparatystyczna alokacji czasu ludności : podejście ekonomiczne

Title in english:

Time Allocation Comparative Analysis : the Economic Approach

Creator:

Hozer-Koćmiel, Marta ; Gierałtowska, Urszula

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 107, s. 517-525

Abstrakt:

Celem artykułu jest badanie sposobu wykorzystania czasu przez kobiety i mężczyzn w Europie w podziale na grupy wieku. Autorki postawiły tezę, że można wyodrębnić grupy krajów o podobnej alokacji czasu kobiet i mężczyzn wykazujące wspólne cechy (ekonomiczne, społeczne, demograficzne, kulturowe, etniczne). Badanie alokacji czasu przeprowadzono, wykorzystując grupowanie metodą k-średnich. W konsekwencji dla kobiet wyodrębniono grupę krajów nordyckich o podobnej alokacji czasu. Dla mężczyzn nie udało się wyodrębnić spójnej grupy, która oprócz podobnej alokacji czasu wykazałaby inne wspólne cechy.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:121504

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 107 ; Taksonomia 17 ; Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information