Object structure
Title:

Metodologiczne problemy prognozowania bankructwa

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Methodological Problems of Bankruptcy Prediction

Creator:

Pociecha, Józef

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 107, s. 54-61

Abstrakt:

W pracy przedstawiono klasyfikację modeli predykcji bankructwa, a następnie dokonano przeglądu bardziej znanych modeli, tj. w postaci liniowej funkcji dyskryminacyjnej, modelu logitowego i sieci neuronowej. W dalszej części przedstawiono wyniki porównań zdolności do poprawnej klasyfikacji oraz zdolności prognostyczne wybranych modeli prognozowania bankructwa. Przeprowadzono również dyskusję nad źródłami i charakterem błędów w prognozowaniu bankructwa. W końcowej części pracy przedstawiono poglądy Davida J. Handa dotyczące metodologicznych problemów zastosowań procedur klasyfikacji danych w naukach ekonomiczno-społecznych.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 107 ; Taksonomia 17 ; Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: