Object

Title: Metodologia powiązania wskaźników i mierników budżetu zadaniowego z zagregowanymi miernikami SRK i KPR

Title in english:

The Methodology of Combining Indicators and Measures of the Activity-Based Budget with Aggregate Measures of SRK and KPR

Creator:

Tarczyński, Waldemar

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 107, s. 34-45

Abstrakt:

Nowoczesne zadaniowe zarządzanie wydatkami publicznymi to wyzwanie stojące przed krajami Europy Środkowo-Wschodniej. Wydatki publiczne stają się szczególnie silnym instrumentem polityki społeczno-gospodarczej w zintegrowanej Unii Europejskiej. Wspólna waluta zawęża instrumentarium polityki monetarnej i fiskalnej obejmujące stopy procentowe, kursy walutowe, podatki, wydatki, deficyt budżetowy i dług publiczny. Zasadniczą rolę zaczynają odgrywać wydatki publiczne. Podatki podlegają harmonizacji, deficyt budżetowy i dług publiczny zaś - ograniczeniom traktatu z Maastricht. Budżet zadaniowy jest próbą rozwiązania tych zagadnień i problemów. W artykule przedstawiono propozycje metodologii powiązania wskaźników i mierników budżetu zadaniowego z zagregowanymi miernikami SRK i KPR. Wykorzystano do tego celu metody wielowymiarowej analizy porównawczej.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:121379

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 107 ; Taksonomia 17 ; Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information