Object structure
Title:

Analiza wrażliwości klasyfikacji obiektów na założenia metodologiczne

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Analysis of Sensitivity and Object Clasification in Given Methodology

Creator:

Komuda, Marta ; Chodakowska, Ewa

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 107, s. 439-447

Abstrakt:

W artykule dokonano analizy wrażliwości jednego z najbardziej popularnych rankingów szkół wyższych w Polsce rankingu "Perspektyw" i "Rzeczpospolitej" na założenia metodologiczne. W tym celu, na podstawie opublikowanych w 2009 r. danych dotyczących dziewięćdziesięciu klasyfikowanych uczelni, skonstruowano 5 nowych rankingów, z różną kombinacją wag i kryteriów. Na koniec dokonano porównania otrzymanych wyników z oryginalnymi. Przeprowadzone analizy dowodzą, że klasyfikacja obiektów na podstawie tych samych danych nie jest istotnie wrażliwa na założenia metodologiczne.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 107 ; Taksonomia 17 ; Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: