Object

Title: Wykorzystanie informacji tekstowej w modelowaniu i predykcji ekonomicznych szeregów czasowych

Title in english:

Information Retrieval from Text Documents for Statistical Predictive Models

Creator:

Lula, Paweł

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 107, s. 448-455

Abstrakt:

Zasadniczym celem pracy jest przedstawienie i ocena metod pozyskiwania istotnych informacji z dokumentów tekstowych i ich uwzględnienia w statystycznych modelach o charakterze predykcyjnym. W pracy rozpatrywane są trzy podejścia do procesu pozyskiwania i reprezentacji informacji tekstowej: oparte na wyrazach, oparte na wzorcach oraz oparte na modelu ontologicznym. Zrealizowane badania empiryczne dotyczyły metod uwzględniania informacji zawartych w komunikatach spółek giełdowych przy prognozowaniu stóp zwrotu cen akcji.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:121496

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 107 ; Taksonomia 17 ; Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information