Object structure
Title:

Wykorzystanie statystycznej analizy danych do tworzenia grup strategicznych wśród otwartych funduszy emerytalnych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The Use of Statistical Data Analysis to Create Strategic Groups among the Open Pension Funds

Creator:

Staniec, Iwona ; Chybalski, Filip

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 107, s. 268-275

Abstrakt:

W pracy zostały przedstawione wyniki badań dotyczące identyfikacji grup strategicznych w OFE, zgodnie z teorią grup strategicznych. Celem pracy jest analiza statystyczna wybranych zmiennych charakteryzujących poszczególne wymiary strategii reprezentujące 14 działających funduszy OFE w latach 1999-2008. W badaniach empirycznych grupowania OFE w grupy strategiczne wykorzystana została metoda Warda z indeksem spójności grup w postaci indeksu Calińskiego-Harabasza. Podział OFE na grupy strategiczne stwarza możliwość oceny siły zależności oddziaływań określonych wymiarów strategicznych na sytuację funduszu.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 107 ; Taksonomia 17 ; Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: