Object

Title: Interdyscyplinarne perspektywy nowej ekonomii instytucjonalnej

Title in english:

Interdisciplinary Perspectives of New Institutional Economics

Creator:

Fjałkowski, Karol

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 74, s. 51-61

Abstrakt:

W artykule zaproponowano model związków nowej ekonomii instytucjonalnej z innymi naukami społecznymi, głównie psychologią i socjologią. Nauki te byłyby źródłami pojęć, wyników badań i teorii, NEI zaś oferowałaby efektywne narzędzie teoretyczne wyjaś-niania również pozagospodarczych zagadnień społecznych. Psychologia i socjologia dysponują bogatym dorobkiem empirycznym dotyczącym podejmowania decyzji i otoczenia instytucjonalnego - jego wykorzystanie przyczyniłoby się do postępu badań ekonomicznych.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2009

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:122085

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 74 ; Ekonomia, vol. 3 ; Mikroekonomia i ekonomia instytucjonalna

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information