Object structure
Title:

Transformacja Chińskiej Republiki Ludowej z perspektywy nowej ekonomii instytucjonalnej

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Transition in China : a New Institutional Economics Perspective

Creator:

Legiędź, Tomasz

Subject and Keywords:

Chińska Republika Ludowa ; transformacja gospodarcza ; analiza instytucjonalna

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 74, s. 228-237

Abstrakt:

W niniejszym artykule dokonano analizy transformacji gospodarczych, jakie zaszły w Chińskiej Republice Ludowej w ostatnich dekadach, z punktu widzenia nowej ekonomii instytucjonalnej. Chińska droga przemian istotnie różniła się od "terapii szokowej", jaką zastosowano w większości krajów Europy Wschodniej. Stopniowe przemiany pozwoliły instytucjom charakterystycznym dla gospodarki planowanej z powodzeniem działać w warunkach gospodarki rynkowej, co wydaje się głównym powodem sukcesu chińskiej transformacji. Jednakże specyfika chińskiego modelu sprawia, że jego zastosowanie w praktyce byłoby niemożliwe w innych warunkach instytucjonalnych.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2009

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 74 ; Ekonomia, vol. 3 ; Mikroekonomia i ekonomia instytucjonalna

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: