Object structure
Title:

Czy nowa ekonomia instytucjonalna jest neoklasyczna?

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Is New Institutional Economics Neoclassical?

Creator:

Godłów-Legiędź, Janina

Subject and Keywords:

nowa ekonomia instytucjonalna ; ekonomia neoklasyczna ; przedmiot ekonomii ; racjonalność ; koordynacja ; koszty transakcyjne

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 74, s. 28-42

Abstrakt:

W artykule rozwijana jest teza, że rozwój nowej ekonomii instytucjonalnej oznacza ważny przełom w myśli ekonomicznej końca XX wieku. Za najważniejsze przejawy tego przełomu i odejścia od neoklasycznej ortodoksji uznaje się odejście od uproszczonej formy racjonalności jako maksymalizacji i akcentowanie znaczenia kwestii koordynacji ludzkich działań. Takie ujęcie, wbrew wielu interpretacjom, oznacza uznanie, że twórcy nowej ekonomii instytucjonalnej nawiązują bezpośrednio do ekonomii Smitha, pośrednio do Veblena, natomiast ekonomia neoklasyczna oznaczała ewolucję niezgodną z fundamentami myśli założyciela ekonomii.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2009

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 74 ; Ekonomia, vol. 3 ; Mikroekonomia i ekonomia instytucjonalna

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: