Object structure
Title:

Paradoks instytucjonalny transformacji systemowej w Polsce

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Institutional Paradox of Transformation in Poland

Creator:

Klimczak, Bożena

Subject and Keywords:

instytucja ; transformacja ; path dependency ; terapia szokowa ; transformacja sektora nauki i szkolnictwa wyższego

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 74, s. 197-212

Abstrakt:

W artykule podjęto próbę sprawdzenia koncepcji zmiany ekonomicznej D.C. Northa w odniesieniu do transformacji w Polsce. Terapia szokowa w okresie przejścia od gospodarki centralnie planowanej do rynkowej była oparta na importowanej ideologii i instytucjach, znanych jako konsensus waszyngtoński. Główny element zmiany stanowiła społeczna akceptacja, zatem ścieżka zależności w okresie transformacji w Polsce była raczej zorientowana na oczekiwania niż zakorzeniona w historii. Przypadek transformacji w dziedzinie nauki i szkolnictwa wyższego został użyty jako egzemplifikacja procesu zorientowanego na preferencje, interesy i cele. Zastosowanie funkcjonalnego wyjaśnienia stopniowej zmiany instytucji i rzeczywistości nauki i szkolnictwa wyższego może być owocnym wkładem do zrozumienia zmiany ekonomicznej w europejskich krajach transformacji.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2009

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 74 ; Ekonomia, vol. 3 ; Mikroekonomia i ekonomia instytucjonalna

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: