Object

Title: Transformacja ustrojowa z perspektywy koncepcji path dependence

Title in english:

Government Transition from the Perspective of the Concept of Path Dependence

Creator:

Dzionek-Kozłowska, Joanna

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 74, s. 213-227

Abstrakt:

Analiza i ocena procesu transformacji ustrojowej krajów Europy Środkowej i Wschodniej stanowi ogromne wyzwanie intelektualne dla przedstawicieli nauk społecznych. Niezwykła złożoność, a zarazem ogromna dynamika i wyjątkowość tego zjawiska utrudnia opracowanie odpowiednich do jego uchwycenia narzędzi badawczych. Obecnie owocną perspektywę otwiera aparat pojęciowy i analityczny stworzony w ramach nowej ekonomii instytucjonalnej, a na tym gruncie szczególnie obiecujące wydaje się ujęcie procesu transformacji przez pryzmat koncepcji path dependence. Celem artykułu jest ocena zasadności posłużenia się wskazaną koncepcją oraz przedstawienie wniosków wynikających z dotychczasowych analiz.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2009

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:123089

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 74 ; Ekonomia, vol. 3 ; Mikroekonomia i ekonomia instytucjonalna

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information