Object

Title: Analiza historyczna w ekonomii instytucjonalnej oraz w ekonomii głównego nurtu w kontekście trudności z wyjaśnieniem cyklu koniunkturalnego

Title in english:

Historical Analysis in Institutional Economics and in Mainstream Economics in the Context of Difficulties in Explaining the Business Cycle

Creator:

Polszakiewicz, Barbara

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 74, s. 159-171

Abstrakt:

W artykule przedstawione zostały teoretyczno-metodologiczne sugestie skierowane na przezwyciężenie obecnego impasu w wyjaśnianiu mechanizmu cyklu koniunkturalnego. Z jednej strony podjęto próbę sformułowania uniwersalnej definicji cyklu, a z drugiej, wykorzystano analizę historyczną przy jego identyfikacji w okresie po II wojnie światowej w dwóch ważnych gospodarkach: Stanów Zjednoczonych oraz Republiki Federalnej Niemiec.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2009

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:122092

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 74 ; Ekonomia, vol. 3 ; Mikroekonomia i ekonomia instytucjonalna

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information