Object structure
Title:

Czy wszyscy jesteśmy lub będziemy instytucjonalistami?

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Are We, or Are We Going to Be, All Institutionalists?

Creator:

Ratajczak, Marek

Subject and Keywords:

tradycyjna ekonomia instytucjonalna ; nowa ekonomia instytucjonalna ; ewolucja

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 74, s. 13-27

Abstrakt:

Przyczyny wzrostu zainteresowania ekonomią instytucjonalną są natury praktycznej (np. transformacja ustrojowa), ale wynikają też ze stanu ekonomii jako nauki, a zwłaszcza z narastającej dyskusji o niedostatkach tzw. ekonomii głównego nurtu. W opracowaniu zaprezentowano historyczne korzenie ekonomii instytucjonalnej i jej dwa główne współczesne ogniwa, czyli tradycyjną oraz nową ekonomię instytucjonalną. Starano się przy tym odpowiedzieć na pytanie, czy instytucjonalizm może rzeczywiście aspirować do roli nowego centrum ekonomii oraz czy w związku z jego rosnąca popularnością zasadne jest postrzeganie wszystkich ekonomistów jako obecnych lub przyszłych zwolenników tego kierunku.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2009

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 74 ; Ekonomia, vol. 3 ; Mikroekonomia i ekonomia instytucjonalna

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: