Object structure
Title:

Rola instytucji w redukowaniu ubóstwa

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The Role of Institutions in Poverty Reduction

Creator:

Piotrowska, Maria

Subject and Keywords:

ubóstwo ; instytucje ; wzrost gospodarczy ; spójność społeczna ; jakość rządzenia

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 74, s. 172-181

Abstrakt:

Konceptualizacja biedy nadaje kształt strategiom redukowania ubóstwa. Jeżeli uzna się, że ubóstwo jest wynikiem powiązań między procesami ekonomicznymi, społecznymi i politycznymi, wówczas strategia redukowania biedy musi opierać się na trzech filarach: wzroście gospodarczym, rozwoju społecznym oraz zarządzaniu państwem. Instytucje oddziaływają na wszystkie trzy. Analiza ich natury pozwoli na pogłębienie wiedzy o sposobach łagodzenia ubóstwa. Celem artykułu jest zidentyfikowanie głównych instytucji, które mogą przyczynić się bezpośrednio lub pośrednio do redukowania biedy, oraz określenie mechanizmów, poprzez które instytucje te wpływają na ubóstwo. Główna teza sprowadza się do stwierdzenia, że współcześnie przewaga krajów bogatych nie leży w kapitale, ale w instytucjach. Powodem ubóstwa jest brak właściwych instytucji.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2009

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 74 ; Ekonomia, vol. 3 ; Mikroekonomia i ekonomia instytucjonalna

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: