Object structure
Title:

Bank centralny jako instytucja ładu rynkowego

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Central Bank as Institutional Market Order

Creator:

Noga, Marian

Subject and Keywords:

bank centralny ; instytucja ekonomiczna ; ład rynkowy

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 74, s. 150-158

Abstrakt:

Bank centralny jest instytucją zaufania publicznego, instytucją formalną, której działalność została wprowadzona na rynek pod wpływem presji wszystkich aktorów rynku w formie pewnego rodzaju kontraktu społecznego. Większość banków centralnych na świecie swoją misję, zadania, cele wywodzi wprost z konstytucji. Stąd też wejście banku centralnego na rynek odpowiada koncepcji kontraktu konstytucyjnego Jamesa Buchanana. Patrząc na działalność banków centralnych w ujęciu historycznym, można zauważyć, że działają one na rzecz ładu rynkowego, mimo iż ich skuteczność w przeciwdziałaniu kryzysom finansowym była w różnych krajach zróżnicowana. W świetle teorii ekonomii instytucjonalnej bank centralny funkcjonuje więc jako instytucja ładu rynkowego.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2009

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 74 ; Ekonomia, vol. 3 ; Mikroekonomia i ekonomia instytucjonalna

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: