Object

Title: Transformacja gospodarki w Polsce - przykład zmiany instytucjonalnej

Title in english:

Economic Transition in Poland - an Example of Institutional Change

Creator:

Zalesko, Marian

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 74, s. 238-248

Abstrakt:

Procesowi przekształceń gospodarczych w Polsce towarzyszyło tworzenie się nowego ładu instytucjonalnego; dużą rolę odegrały instytucje formalne (normy prawne, stosunki własności) i nieformalne (normy moralne, kultura), których odpowiedni charakter i wzajemne relacje doprowadziły do zbudowania sprawnego ekonomicznie systemu gospodarczego. Konstrukcja właściwych instytucji była rezultatem oddziaływania bodźców endogenicznych i egzogenicznych oraz adaptacji przeobrażeń, mających miejsce w okresie wcześ-niejszym w krajach wysoko rozwiniętych. Zgodny z zasadami kapitalizmu krajobraz instytucjonalny gospodarki stworzył warunki do angażowania się ludzi w efektywną działalność rynkową; funkcjonujący od kilkuset lat kapitalizm, oparty na dominującej roli rynku w regulowaniu procesów ekonomicznych, jest najbardziej sprawnym i efektywnym systemem gospodarczym.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2009

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:123091

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 74 ; Ekonomia, vol. 3 ; Mikroekonomia i ekonomia instytucjonalna

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information