Object structure
Title:

Otoczenie instytucjonalne rynku funduszy zbiorowego inwestowania w Polsce

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Institutional Environment of Undertakings for Collective Investments in Transferable Securities in Poland

Creator:

Szapiel, Jolanta

Subject and Keywords:

przedsięwzięcia zbiorowego inwestowania ; otoczenie instytucjonalne rynku ; instytucje prawne ; zasady dobrych praktyk ; efektywność adaptacyjna instytucji

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 74, s. 346-365

Abstrakt:

W opracowaniu dokonano opisu właściwości otoczenia instytucjonalnego oraz wyjaśniono jego wpływ na rozwój rynku funduszy UCITS w Polsce. Opis otoczenia instytucjonalnego i wyjaśnienie jego wpływu na rozwój rodzimego rynku UCITS przeprowadzono z uwzględnieniem tez nowej ekonomii instytucjonalnej.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2009

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 74 ; Ekonomia, vol. 3 ; Mikroekonomia i ekonomia instytucjonalna

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: