Object structure
Title:

Bezrobocie w ujęciu ekonomii instytucjonalnej

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Unemployment in Institutional Economics

Creator:

Jarmołowicz, Wacław ; Woźniak-Jęchorek, Beata

Subject and Keywords:

bezrobocie ; rynek pracy ; bezrobocie instytucjonalne ; instytucje rynku pracy

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 74, s. 182-193

Abstrakt:

Zasługą ekonomii instytucjonalnej jest "ożywienie" myśli ekonomicznej dotyczącej roli gospodarki w społeczeństwie, a zwłaszcza pozycji i form instytucji (formalnych i nieformalnych) w społecznym procesie gospodarowania. Ważnym elementem analiz tego kierunku są problemy związane z funkcjonowaniem rynku pracy, w tym ze zjawiskiem bezrobocia. Stąd też głównym celem prezentowanego opracowania jest próba określenia istoty oraz przyczyn i skutków tzw. bezrobocia instytucjonalnego. Problem ten jest analizowany i oceniany właśnie przez pryzmat założeń i twierdzeń charakterystycznych dla ekonomii instytucjonalnej.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2009

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 74 ; Ekonomia, vol. 3 ; Mikroekonomia i ekonomia instytucjonalna

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: