Object

Title: Państwo jako podmiot gospodarujący w ujęciu neoinstytucjonalistów i nowej ekonomii instytucjonalnej

Title in english:

State as Economic Subject : Neo-institutionalists Versus New Institutional Economics

Creator:

Fiedor, Bogusław

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 74, s. 91-107

Abstrakt:

Artykuł rozpoczyna krótka analiza różnic teoretycznych i metodologicznych między ekonomią neoinstytucjonalną (ENI) a nową ekonomią instytucjonalną (NEI), pojmowaną jako neoklasyczna teoria instytucji. W rekonstrukcji roli państwa jako podmiotu gospodarującego w ujęciu NEI przyjęto neoklasyczną tezę, że w rozpatrywaniu funkcji i celów państwa należy uwzględniać koszty i korzyści osiągane przez poszczególnych uczestników "gry regulacyjnej" i działań na rzecz stabilizacji makroekonomicznej. Autor krótko przedstawia ekonomiczną teorię państwa Buchanana, a w części podsumowującej zwraca uwagę na metodologiczne aspekty różnicy między ENI oraz NEI w sposobie ujmowania państwa jako podmiotu gospodarczego: ujęcie normatywno-teleologiczne versus ujęcie pozytywne (ekonomiczne).

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2009

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:122088

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 74 ; Ekonomia, vol. 3 ; Mikroekonomia i ekonomia instytucjonalna

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information