Object structure
Title:

Instytucjonalne teorie państwa - przegląd wybranych koncepcji

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Institutional Theories of the State - an Overview of Selected Concepts

Creator:

Wilkin, Jerzy

Subject and Keywords:

teoria państwa ; ekonomia instytucjonalna ; regulacja ekonomiczna ; historia myśli ekonomicznej

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 74, s. 77-90

Abstrakt:

Przedmiotem rozważań w tym opracowaniu jest koncepcja państwa i rola państwa w różnych nurtach teoretycznych współczesnej ekonomii. Przede wszystkim konfrontowane jest ujęcie roli państwa w ortodoksyjnej teorii ekonomii (klasycznej i neoklasycznej) z ujęciem prezentowanym w różnych nurtach ekonomii instytucjonalnej. Autor opracowania formułuje tezę, że presja globalizacji, a także analiza obecnego kryzysu gospodarczego, skłaniają zarówno do zbudowania nowego paradygmatu ekonomicznej roli państwa, jak i do znalezienia nowych podstaw symbiozy państwa, rynku i społeczeństwa obywatelskiego.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2009

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 74 ; Ekonomia, vol. 3 ; Mikroekonomia i ekonomia instytucjonalna

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: