Object structure
Title:

Grupy interesu i nacisku w ochronie środowiska przyrodniczego

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Interest Groups and Pressure Groups in Protection of the Naturalatural Environment

Creator:

Rumianowska, Irena

Subject and Keywords:

grupy interesu i nacisku ; ochrona środowiska przyrodniczego ; grupy nieekologiczne i ekologiczne ; regulacje ekologiczne

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 74, s. 366-377

Abstrakt:

Opracowanie przedstawia przesłanki, cele i sposoby działań określonych grup interesu i nacisku w ochronie środowiska przyrodniczego. Grupy podejmujące wspólne działania to grupy, dla których korzystanie z zasobów środowiska przyrodniczego jest warunkiem prowadzenia działalności gospodarczej oraz czynnikiem decydującym o efektywności ekonomicznej (branżowe grupy producentów, grupy biznesowe, organizacje przedsiębiorców upatrujące indywidualnych korzyści z określonych regulacji), oraz formalne i nieformalne grupy społeczne, których celem jest wysoka jakość i ochrona środowiska przyrodniczego. Działania mogą być ukierunkowane na wywieranie społecznej presji lub mogą mieć formę bezpośredniego nacisku na władze i decydentów w celu uzyskania określonego dobra wspólnego w ochronie i kształtowaniu środowiska przyrodniczego (regulacji ekologicznych).

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2009

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 74 ; Ekonomia, vol. 3 ; Mikroekonomia i ekonomia instytucjonalna

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: