Object structure
Title:

Wybrane problemy ewolucyjnej teorii firmy w polskim piśmiennictwie ekonomicznym

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Some Aspects of Evolutionary Theory of the Firm in Polish Economic Thought

Creator:

Boehlke, Jerzy

Subject and Keywords:

ewolucjonizm biologiczny ; ewolucjonizm społeczny ; metodologia ; teoria firm ; polska myśl ekonomiczna

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 74, s. 311-328

Abstrakt:

Artykuł prezentuje metodologiczne podstawy i podstawowe osiągnięcia ekonomii ewolucyjnej w zakresie ekonomicznej teorii firmy. Dokonany wstępny przegląd piśmiennictwa w tym zakresie wskazuje na niewielkie zainteresowanie środowiska polskich ekonomistów ewolucyjnym podejściem do badań nad przedsiębiorstwom. Jak się wydaje, jedną z podstawowych przyczyn tego stanu rzeczy jest brak debaty nad filozoficznymi i metodologicznymi podstawami ewolucjonizmu w naukach społecznych we współczesnej polskiej myśli ekonomicznej.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2009

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 74 ; Ekonomia, vol. 3 ; Mikroekonomia i ekonomia instytucjonalna

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: