Object structure
Title:

Rola rad nadzorczych w ograniczaniu kosztów transakcyjnych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The Role of Supervisory Board in Transaction Costs Reduction

Creator:

Rudolf, Stanisław

Subject and Keywords:

koszty transakcyjne ; rady nadzorcze ; kontrakty niekompletne ; oportunizm menedżerów

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 74, s. 289-301

Abstrakt:

W opracowaniu podjęto próbę określenia wpływu rad nadzorczych na wysokość kosztów transakcyjnych w spółkach. W rozważaniach teoretycznych rola rady nadzorczej w redukowaniu tych kosztów jest najczęściej pomijana, ponieważ nie stanowi ona przedmiotu rozważań w teorii agencji. Nie jest bowiem rada ani agentem (za takich uważa się menedżerów), ani pryncypałem (taką rolę pełnią akcjonariusze). W praktyce jednak, szczególnie przy dużym rozproszeniu kapitału akcyjnego, wpływ akcjonariuszy na działalność spółki jest bardzo ograniczony. W tej sytuacji inaczej należy spojrzeć na radę nadzorczą i na jej wpływ na poprawę efektywności spółki. W opracowaniu staramy się pokazać możliwości rady nadzorczej w redukowaniu kosztów transakcyjnych. Możliwości takie są znaczne, chociaż zależą od wielu czynników.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2009

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 74 ; Ekonomia, vol. 3 ; Mikroekonomia i ekonomia instytucjonalna

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: