Object structure
Title:

Systemowe uwarunkowania erozji etosu pracy w PRL (na przykładzie środowiska robotników przemysłowych 1945-1956)

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Systemic Conditionings of Work Ethos Erosion in the People's Republic of Poland (on the Example of Industrial Workers' Environment 1945-1956)

Creator:

Chumiński, Jędrzej

Subject and Keywords:

totalitaryzm ; realny socjalizm ; robotnicy ; etos pracy ; dyscyplina pracy ; wydajność pracy

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 74, s. 251-272

Abstrakt:

Jednym z powodów nieefektywności gospodarki polskiej w okresie realnego socjalizmu była powszechna erozja etosu pracy. Źródeł tego zjawiska należy upatrywać w specyficznych cechach systemu społeczno-gospodarczego PRL i w ogólnych założeniach ekstensywnego modelu industrializacji, który oznaczał aktywizację zawodową setek tysięcy osób, często nie mających odpowiednich kwalifikacji i przygotowania do pracy w przemyśle. Powszechnymi zjawiskami w gospodarkach państw socjalistycznych były: ogólny deficyt siły roboczej i "ukryte bezrobocie" w zakładach pracy. Skutkowało to rozluźnieniem dyscypliny pracy, wzmożoną płynnością kadr, niską jakością produkcji itd. Problemy pogłębiała polityka kadrowa wszystkich ekip rządzących w PRL, wyżej ceniące polityczną uległość niż kompetencje pracowników oraz brak systemu bodźców materialnych motywujących do lepszej pracy.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2009

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 74 ; Ekonomia, vol. 3 ; Mikroekonomia i ekonomia instytucjonalna

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: