Object

Title: Applicability of new institutional economics in the scientific study of ideologies and religions

Creator:

Fjałkowski, Karol

Description:

Ekonomia = Economics, 2011, Nr 3 (15), s. 79-89

Abstrakt:

W artykule podjęto próbę wykazania dużego potencjału wyjaśniającego teorii ekonomii w ogóle, a nowej ekonomii instytucjonalnej w szczególności, w zakresie ideologii i religii. Do tego celu służy prezentacja koncepcji Douglassa C. Northa dotyczących roli przekonania ideologicznego (ideological conviction) w kontraktowaniu, działaniach zbiorowych oraz zmianie instytucjonalnej. W artykule pokazano, jak decyzje w ramach ograniczeń wyznaczanych przekonaniami ideologicznymi (ideological beliefs), jak również decyzje dotyczące wyboru przekonań ideologicznych mogą być wyjaśniane poprzez zastosowanie modelu jednostki maksymalizującej użyteczność w ramach perspektywy nowoinstytucjonalnej. Uzasadniono również tezę, że instytucjonalno-ekonomiczna interpretacja przyjmowania i zmian ideologii i religii przez ludzi ani nie oznacza zamiarów demaskatorskich, ani nie pociąga za sobą implikacji redukcjonistycznych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:25908

Language:

eng

Relation:

Ekonomia = Economics, 2011, Nr 3 (15) ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 208

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information