Object structure
Title:

Market failures and state failures. Market regulation versus public regulation

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Creator:

Fiedor, Bogusław

Subject and Keywords:

market and state regulatory mechanism ; market failures ; state failures ; market paradigm ; public regulation ; normative and economic theory of public regulation

Description:

Ekonomia = Economics, 2011, Nr 3 (15), s. 11-25

Abstrakt:

Artykuł rozpoczyna się od sformułowania dychotomii instytucjonalnej: niedoskonały rynek versus niedoskonałe państwo i – w konsekwencji – przyjęcia założenia o powszechnej współzależności błędów rynku i błędów państwa. W zgodności z fundamentalną neoklasyczną przesłanką, celem regulacji publicznej nie jest zastępowanie rynku, lecz jego szeroko rozumiane usprawnianie w zakresie funkcji koordynacyjnych i optymalizacyjnych. Błędy zarówno rynku, jak i państwa są analizowane w kontekście “paradygmatu rynku” i regulacji publicznej, których specyficzny sposób rozumienia przez autora został zdefiniowany w drugiej części artykułu. Jak wynika z tych definicji, regulacja publiczna staje się ipso facto immamentną częścią neoklasycznie rozumianego paradygmatu rynku. Autor wyróżnia ogólne i specyficzne błędy rynku i błędy państwa oraz krótko je omawia. Błędy te są także rozpatrywane z punktu widzenia ekonomicznej teorii regulacji publicznej w gospodarce rynkowej (część trzecia)

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

eng

Relation:

Ekonomia = Economics, 2011, Nr 3 (15) ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 208

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: