Object structure
Title:

Opportunism in the activities of workers’ organizations and institutions

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Creator:

Rudolf, Stanisław

Subject and Keywords:

opportunism ; new institutional economics ; transaction costs ; workers participation ; labour unions ; oportunizm ; nowa ekonomia instytucjonalna ; koszty transakcyjne ; partycypacja pracownicza ; związki zawodowe

Description:

Ekonomia = Economics, 2011, Nr 3 (15), s. 221-235

Abstrakt:

Zainteresowanie oportunizmem zawdzięczamy w znacznej mierze nowej ekonomii instytucjonalnej, która z jego ograniczania uczyniła ważny sposób podnoszenia efektywności przedsiębiorstwa. Należy go rozumieć jako dążenie do realizacji własnego interesu przy użyciu podstępu, oszustwa bądź kłamstwa, w sytuacji, kiedy naruszany jest interes innych. Opracowanie dotyczy wpływu organizacji pracowniczych na generowanie kosztów transakcyjnych, które stanowią pochodną ich postaw oportunistycznych. Organi-zacje takie generują niższe koszty w krajach wysoko rozwiniętych, gdzie działają dojrzałe instytucje ładu przemysłowego. Wyższe koszty generują w krajach postkomunistycznych, gdzie ich postawy czy zachowania oportunistyczne są zdecydowanie bardziej wyraziste. Pewien wpływ na takie postawy organizacji pracowniczych wywierają również pracodawcy oraz ich organizacje

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

eng

Relation:

Ekonomia = Economics, 2011, Nr 3 (15) ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 208

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: