Object structure
Title:

Defining the immaterial property rights in a digital network environment

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Creator:

Klimczak, Bożena

Subject and Keywords:

property rights ; immaterial rights ; digital networks ; data ; information ; prawa własności ; przedmioty niematerialne ; sieciowe środowisko cyfrowe ; dane

Description:

Ekonomia = Economics, 2011, Nr 3 (15), s. 67-78

Abstrakt:

Przedmiotem artykułu są prawa własności przedmiotów niematerialnych, transferowanych w sieciowym środowisku cyfrowym. Są to dane o użytkownikach sieci, ich wytworach intelektualnych i relacjach. Dane te są niekonkurencyjne w użytkowaniu. Celem artykułu jest zbadanie, jakich uzasadnień dostarczają różne stanowiska teoretyczne ekonomii w odniesieniu do możliwości ustanowienia wyłączności danych za pomocą zdefiniowania praw własności. W artykule omówiono stanowisko ekonomii neoklasycznej, szkoły praw własności i szkoły kosztów transakcyjnych, badając, jak ich założenia i konkluzje mogą dostarczyć argumentów w odpowiedzi na pytanie o wyłączność lub niewyłączność danych transferowanych w sieciowym środowisku cyfrowym

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

eng

Relation:

Ekonomia = Economics, 2011, Nr 3 (15) ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 208

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: